Tổng hợp các loại lông vũ, cánh ổn định cho mũi tên