Bộ lỗ ngắm có thấu kính và khẩu độ Peep Sight Clarifier TP516 PRO

869.000 
Tương tự TP516, với thấu kính cao cấp hơn, trong suốt và sáng hơn, phù hợp cho cung thủ chuyên nghiệp muốn sử dụng đồ tốt nhất có thể