Trường cung của người Mãn Châu, Mông Cổ với kích thước lớn, tai cung dài, lớn, chuyên dùng với mũi tên to, nặng, dài.

Showing all 5 results