Showing the single result

Vòng kim loại bảo vệ cho ống mũi tên carbon ID6.2mm

7.000 
Vòng bảo vệ cho mũi tên carbon tiêu chuẩn ID6.2mm, giúp bảo vệ mũi tên hạn chế tét, vỡ do "Robin Hood". Ngoài ra có thể dùng như chi tiết trang trí. Vòng 7,2mm phù hợp cho mũi tên carbon ID6.2mm spine 600, 700, 800 (đường kính ngoài không lớn hơn 7,1mm) Vòng 7,4mm phù hợp cho mũi tên carbon ID6.2mm spine 500, 400 (đường kính ngoài không lớn hơn 7,3mm) Lắp đặt với keo nến silicon.