Showing all 4 results

Cung liền khối chuyên dụng Kỵ xạ AF Horse Bow – lõi tần bì

7.600.000 
AF Horse Bow là dòng cung thiết kế chuyên dụng cho môn Kỵ xạ (Cưỡi ngựa bắn cung) - nhỏ gọn, thực dụng, chính xác cao, bền bỉ. Sản phẩm chỉ gồm cung. Không gồm tên và phụ kiện.